Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Katedře antropologických a historických věd Západočeské univerzity v Plzni. Je odborníkem na oblast multikulturalismu, nacionalismu, etnicity a sociálního vyloučení. Vedle vysokoškolské výuky a výzkumu se dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti v daných tématech pro různé cílové skupiny: učitelé, sociální pracovníci, policisté. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a praktických metodických materiálů. Dlouhodobě spolupracoval se společností Člověk v tísni (vzdělávací program Varianty), Do roku 2010 působil jako ředitel plzeňské pobočky společnosti Člověk v tísni.

kanky