Mgr. Aleš Kavalír

absolvent Sociální a kulturní antropologie na FF ZČU v Plzni (2006), Doplňujícího pedagogického studia odborných předmětů pro SŠ na FPE ZČU v Plzni (2005), Kurzu lektorských dovedností pro lektory interkulturního vzdělávání realizovaného v rámci projektu Varianty (2005), semináře pro lektory o pravicovém extremismu „Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu“ (2008) a dalších kurzů. Třetím rokem působí jako lektor seminářů pro žáky i učitele o migraci, neonacismu a kyberšikaně v rámci společnosti Člověk v tísni nebo na objednávku KCVJŠ Plzeň. Jako externí vyučující na FF ZČU v Plzni vyučuje kurzy zaměřené na tvorbu veřejné politiky, komunitní plánování nebo facilitaci. Od roku 2010 působí jako ředitel plzeňské pobočky Člověka v tísni.

kanky