Bc. Karel Manoch

dokončuje navazující magisterský obor Mezinárodní politika a diplomacie na VŠE v Praze. V rámci studia i mimo něj se orientuje na problematiku mezinárodní bezpečnosti, přičemž terorismus tvoří jedno z hlavních a neodmyslitelných témat oboru. Mezinárodní bezpečnost je i stěžejním tématem jeho diplomové práce, na níž pracuje v rámci výzkumného programu Researcher-in-Residence v Pražské kanceláři Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Účastní se rovněž výběrového dvousemestrálního projektu Robinson-Martin Security Scholars Program 2011 pořádaného Pražským bezpečnostním institutem (PSSI), předním českým „think tankem“ orientujícím se na studium a výzkum bezpečnosti.

kanky