Použitá literatura

Černý, Petr (2008). Právní ochrana před extremismem. Praha: C. H. Beck.

Gellner, E. (1993). Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal.

Hroch, M. (1999). Na prahu národní existence. Praha: MF.

Hroch, M. (ed.). (2003). Pohled na národ a nacionalismus. Praha: SLON.

Charvát, J. (2007). Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál.

Kol. aut. (2009): Hrozby neonacismu – Příležitosti demokracie. Praha: Asi-milovaní, o.s.

Mareš, M. (2003). Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal.

Rataj, J. (1997). O autoritativní národní stát. Praha: Karolinum.

Vejvodová, P. (2008). Autonomní nacionalismus. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita, fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Nepublikováno.
http://is.muni.cz/th/119477/fss_m/Autonomni_nacionalismus-diplomka.pdf

Naposledy změněno: Pondělí, 30. leden 2012, 09.59