PhDr. Vladimír Naxera

vystudoval bakalářský a magisterský obor politologie na FF ZČU v Plzni. Po část magisterského studia získával zkušenosti také jako zaměstnanec Katedry politologie a mezinárodních vztahů (na pozicích tajemník a asistent pro studijní záležitosti). Od září 2010 je na tomto pracovišti studentem interního doktorského studia politologie. V rámci studia vede několik přednášek i seminářů. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří problematika postkomunismu, byrokracie, elity a korupce v postkomunistických zemích a stav společnosti a demokracie ve střední a východní Evropě. Vydal několik odborných časopiseckých studií a kapitol v kolektivních monografiích.

kanky