KOMU JE KURZ URČEN:

 • Pedagogům základních a středních škol a odborných učilišť Plzeňského kraje (včetně škol praktických)

CÍLE A KONTEXT KURZU:

 • Poskytnout učitelům inspiraci a materiály pro výuku, která se dotýká aktuálních společenských témat
 • Nabídnout  pedagogům možnost osvojit si a prohloubit znalosti v oblasti témat spojených s demokracií a základy fungování moderních občanských společností
 • Posílit schopnost pedagogů vkomponovávat uvedená témata do ŠVP a vychovávat žáky v průřezových tématech Výchova demokratického občana, Občan v demokratické společnosti a částečně také Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

FORMA A METODIKA KURZU:

 • Blended-learning – kombinace e-learningové a prezenční formy studia
 • 15 interaktivních lekcí e-learningového studia
 • 2 prezenční semináře

Naším metodickým východiskem je přístup kritického myšlení. Lekce jsou koncipovány interaktivní formou. Můžete se těšit na zajímavé texty, videa, audio-nahrávky, rozhovory, fotografie, otázky do diskuse a v neposlední řadě konkrétní doporučení pro výuku na školách, slovník vybraných pojmů či doporučenou literaturu nebo zdroje.

TÉMATA LEKCÍ:

 • Podoby demokracie
 • Demokracie a totalitní režimy
 • Demokracie a nacionalismus
 • Demokracie, menšiny a multikulturalismus
 • Demokracie a terorismus
 • Demokracie a náboženství
 • Demokracie a média
 • Demokracie a globalizace
 • Demokracie a sociální vyloučení
 • Podpora demokracie ve světě
 • Demokracie a rozvojová pomoc
 • Demokracie a feminismus
 • Demokracie a klimatické změny
 • Demokracie, občanská společnost a nevládní neziskové organizace
 • Demokracie a evropská integrace

PROJEKTOVÝ TÝM, LEKTOŘI A AUTOŘI LEKCÍ:

 • Mgr. Aleš Kavalír, manažer projektu, lektor, autor lekce Demokracie a evropská integrace
 • Mgr. Zdeňka Vaňurová, koordinátorka a lektorka kurzu, editorka lekcí
 • Mgr. Dalibor Hapl, koordinátor a lektor kurzu
 • Mgr. Markéta Hajská, metodička, autorka lekcí Demokracie a nacionalismus a Demokracie, menšiny a multikulturalismus, lektorka a tutorka kurzu