Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

vystudovala magisterský obor Sociální a kulturní antropologie na Filozofické fakultě ZČU, na nějž navázala studiem doktorského oboru Etnologie na stejné fakultě. Dále vystudovala magisterský obor Sociální práce na Pedagogické fakultě ZČU. Od roku 2007 vyučuje na katedře sociologie Filozofické fakulty ZČU, kde se zároveň věnuje sociálně vědnímu výzkumu. Hlavním výzkumným zájmem jsou témata z oblasti pracovní migrace, genderu a sociálních nerovností. Výsledky výzkumů publikuje v českých a zahraničních periodicích

kanky