Bc. Kamil Pavelka

vystudoval obor Mezinárodní studia - diplomacie na pražské VŠE, kde dále absolvoval obor Rozvojová studia. V současné době je posluchačem oboru Mezinárodní politika a diplomacie tamtéž a posluchačem oboru Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se specializací na sociální konstrukci identit. Je spolupracovníkem několika neziskových organizací zabývajících se rozvojovou problematikou a problematikou lidských práv, spoluorganizátorem řady výstav s touto tematikou aj. V rámci své činnosti navštívil Guinee, Gambii a Mali, zabývá se rozvojovou problematikou a rolí vzdělávání v rozvoji, veřejnou diplomacií, globalizačními procesy.

kanky