Bc. Irena Pštrossová

Je studentkou religionistiky na Univerzitě Pardubice. V současné době dokončuje navazující magisterské studium, ve kterém se zaměřuje na problematiku islámu, islámského feminismu, feministické exegeze Koránu a křesťanské feministické teologie.

kanky