Mgr. Laco Toušek

Vyučil se kuchařem, vystudoval Sociální a kulturní antropologii na FF ZČU a v současnosti dokončuje doktorské studium Etnologie tamtéž. Na stejném pracovišti rovněž působí jako asistent. V letech 2006 - 2011 pracoval v organizaci Člověk v tísni, kde měl na starosti projekt RAXEN pro Agenturu Evropské unie pro základní lidská práva. Ve své badatelské praxi se zabývá metodami kvalitativního výzkumu, marginalizací, bezdomovectvím, veřejným prostorem a kulturní kriminologií.

kanky