Mgr. Zdeňka Vaňurová

působí ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni jako koordinátorka interkulturního vzdělávání a zároveň pracuje na plzeňské pobočce společnosti Člověk v tísni od ledna 2011 jako koordinátorka projektu Svět podle demokracie a lektorka vzdělávacích seminářů Hrozby neonacismu, Migrace, Multikulturní výchova, Nová chudoba atd. V roce 2004 dokončila studium na FFUK (obor kulturologie) a DAMU v Praze (obor divadelní antropologie). V letech 2003-2008 působila jako manažerka pro oblast sociální integrace a rovných příležitosti Evropského sociálního fondu (ESF) a jako koordinátorka pro záležitosti romských komunit v rámci ESF na MPSV ČR.

kanky