Mgr. Václav Zeman

Vystudoval obory žurnalistika a mediální studia na FSV UK. Od roku 2004 pracoval ve společnosti Člověk v tísni, nejprve v jeho mediálním oddělení, poté jako mediální podpora vzdělávacího programu Varianty. Zde se mimo jiné jako koordinátor podílel na informační kampani „NEOnácek: Chcete ho?“ o hrozbách pravicového extremismu. V současné době působí jako PR pracovník v Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách, která je jedním z odborů Úřadu vlády ČR. Příležitostně publikuje texty a vzdělávací materiály týkající se tématiky sociálního vyloučení a extremismu.

kanky